Universitatea “Dunǎrea de Jos”, partener în proiectul “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S“

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, în calitate de beneficiar şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai …