Ședință ordinară a Consiliului Județean Galați. Pe ordinea de zi – „Aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii vizibilităţii ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special”

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, prin dispoziția nr. 319 din 21 iulie 2017, convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galați pentru următoarele:

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 27 iulie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii vizibilităţii ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Corni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Corni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Cuca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cuca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Griviţa din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Griviţa, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂŢI OCTOMBRIE 2016, JUDEŢUL GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 44 din 28 martie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ – Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentației de Execuție pentru obiectivul de investiție: Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentației de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă);
 Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentației de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Şcoala Gimnazială Specială „Paul Popescu Neveanu” Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3 GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2, GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2 GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. FURNALIŞTILOR nr. 7;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-Drăguşeni (DJ 251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Validarea desemnării nominale a domnului Manoliu Mihai, subprefect al Judeţului Galaţi, şi a domnului Deaconescu Vasile-Daniel, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*