PUNEREA SUB INTERDICȚIE JUDECĂTORESCĂ – PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERII

PUNEREA SUB INTERDICȚIE JUDECĂTORESCĂ – PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERIIPunerea sub interdicție judecătorească se aplică doar în cazul persoanelor care nu au discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele lor, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale. Cererea declanșării acestei proceduri va fi soluționată de instanța de tutelă și trebuie să cuprindă faptele din care rezultă problemele de sănătate mintală ale persoanei, precum și dovezile pe care se sprijină susținerile făcute.

Înainte de judecarea cererii, președintele completului va transmite o copie a cererii către persoana a cărei punere sub interdicție a fost cerută și va dispune numirea unui curator care să reprezinte interesele persoanei, dacă aceasta nu se poate înfățișa personal în instanță. Procurorul sau organele de poliție vor efectua cercetări cu privire la acțiunea introdusă și vor dispune prezentarea persoanei bolnave în cadrul unei comisii de medici specialiști, în vederea expertizării acesteia.

Citeşte şi:

ORDINUL DE PROTECȚIE: EXCEPȚIE DE NECONSTITUȚIONALITATE

ORDINUL DE PROTECȚIE. CALEA LEGALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DOMESTICE

După îndeplinirea acestor formalități, instanța va ordona stabilirea termenului de judecată. În cadrul procedurii este obligatorie ascultarea celui a cărei punere sub interdicție se solicită, iar în cazul în care nu se poate prezenta în fața instanței, instanța se va deplasa la locul în care se găsește acesta.

În cazul admiterii cererii, hotărârea se va comunica la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pentru efectuarea mențiunilor cuvenite pe marginea actului de naștere, la serviciul sanitar competent în vederea supravegherii permanente, la biroul de cadastru și publicitate imobiliară, dacă este cazul, precum și la registrul oficiului comerțului, în anumite situații.

Ridicarea interdicției judecătorești se poate dispune la încetarea cauzelor care au condus la instituirea acestei măsuri. Cererea se poate formula de către persoana pusă sub interdicție, de tutore sau de autoritățile îndreptățite.

Av. DIANA ALEXANDRA GRAMA

Baroul Galați

Don't be selfish, share it on...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*