Profesor universitar doctor Mircea Răuţă – Profesor Emerit al Universităţii „Dunărea de Jos”, la nouă decenii de existenţă

Marţi, 31 octombrie 2017, în Sala Senatului a Universităţii „Dunărea de Jos”, s-a decernat, la propunerea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, titlul de Profesor Emerit domnului prof.univ.dr.ing. Mircea Răuţă. Evenimentul a coincis în mod fericit cu aniversarea a 90 de ani de viaţă.

„Specialist unanim recunoscut, cu o bogată activitate în sectorul de pescuit şi acvacultură, dar şi un foarte bun organizator, s-a zbătut, timp de peste 50 de ani, pentru dezvoltarea învăţământului superior de specialitate. Imensele sale resurse fizice, intelectuale şi morale le-a pus în slujba oamenilor, fiind dedicat până la obsesie performanţei, supus mereu unei exigenţe academice şi personale greu de atins. În calitate de titular de discipline, şef de catedră, prodecan şi decan de facultate, a avut permanent ca deviză grija faţă de generaţiile tinere, viitorii specialişti din fermele piscicole, din institutele de cercetări şi din universităţi.

Prin puterea de mobilizare binecunoscută, a organizat mai multe simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale la Galaţi, cele mai importante fiind “Aquarom ‘95” şi Aquarom 98”. De asemenea, a participat la numeroase proiecte interne de cercetare-dezvoltare având o contribuţie importantă, determinantă, la rezolvarea lor. Dintre acestea menţionăm doar câteva: „Dezvoltarea pisciculturii în judeţul Galaţi”, „Utilizarea apelor calde industriale la dezvoltarea pisciculturii”, „Managementul pescăriilor din bazinul Dunării”, „Fundamentarea unor obiective de dezvoltare socio-economice, specifice marilor aşezări umane (Galaţi-Brăila)”.   Mai trebuie menţionat şi proiectul internaţional Inco-Copernicus (FP5), intitulat „Production of caviar from roe and ovulated oocytes in some sturgeon species”, cu parteneri din Franţa, Germania şi Moldova, al carui coordonator a fost.

Ca o recunoaştere a valorii sale profesionale şi a meritelor sale ştiinţifice este cooptat ca membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti”, ca preşedinte al Comisiei de Pescuit şi Acvacultură. De asemenea, este membru al Comisiei de limnologie a Academiei Române şi membru al Societăţii Internaţionale pentru limnologia Dunării, cu sediul la Viena.

În anul 1990, a iniţiat înfiinţarea Asociaţiei Piscicultorilor şi Pescarilor din Romania cu sediul la Galaţi. De la început şi până în prezent, preşedinte al acestei Asociaţii este profesorul Mircea Răuţă.

Profesorul Mircea Răuţă este şi va rămâne un simbol pentru domeniul de bioeconomia apelor din ţara noastră.  Ca o recunoaştere a meritelor sale, a fost ales membru sau coordonator în numeroase comisii şi consilii la nivel local şi naţional. Iată doar câteva:

 • Membru corespondent al Academiei de Ştiiţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti”;
 • Preşedinte al Comisiei de Pescuit şi Acvacultură de pe lângă Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti”;
 • Membru al Comisiei de Limnologie din Comisia de Biologie a Academiei Române;
 • Membru al Societăţii Europene de Acvacultură;
 • Membru al Societăţii Internaţionale de Limnologia Dunării;
 • Membru al colegiului consultativ din Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi preşedinte al Comisiei de Piscicultură;
 • Preşedinte al Asociaţiei Piscicultorilor şi Pescarilor din Romania;
 • Director coordonator al revistei „Pescuitul şi Piscicultura” editată de A.P.P.R.;
 • Membru al Consiliului consultativ al Departamentului Industriilor Alimentare din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
 • Membru al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Membru al Comitetului profesoral al Facultăţii de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă;
 • Preşedinte fondator al Societăţii de Acvacultură din Romania;
 • Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Biologie Marină „Grigore Antipa”, Constanţa;
 • Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetări Piscicole, Galaţi.
 • Membru al Societăţii Internaţionale de Hidrologie, Madrid;
 • Membru al Societăţii de Limnologie din România;
 • Membru al Societăţii de Ihtiologie din Romania;
 • Preşedinte al Clubului Sportiv „Ştiinţa” Constanţa;
 • Preşedinte al Clubului Sportiv Universitar Galaţi;
 • Membru al Federaţiei Române de volei.

Prin întreaga sa activitate a dovedit că dimensiunile unui mare dascăl se relevă nu numai prin valoarea sa intrinsecă ci mai ales prin talentul său de a se dărui. Prin munca sa neobosită şi plină de abnegaţie, profesorul Răuţă a contribuit nemijlocit la pregătirea a 46 de promoţii de ingineri în domeniul pisciculturii şi pescuitului, mulţi dintre aceştia devenind specialişti de seamă ai acestui domeniu important al economiei româneşti”, se arată în Laudatio, documentul care consfinţeşte decernarea titlului de Profesor Emerit domnului prof.univ.dr. Mircea Răuţă.

 

 

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*