ORDINUL DE PROTECȚIE. CALEA LEGALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DOMESTICE

18142758_1382224978487853_2063345121_nViolența în familie reprezintă orice acțiune sau inacțiune intenționată, manifestată fizic sau verbal, săvârșită de un membru de familie împotriva altuia, care provoacă sau ar putea provoca prejudicii sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emoționale, psihologice, constrângere sau privare de libertate.

Legea 217/2003 privind prevenirea violenței în familie prevede că manifestarea violenței în familie poate îmbrăca diverse forme, fără a se limita la violența fizică. Spre exemplu, există violență domestică și dacă aceasta se manifestă la nivel verbal, psihologic, sexual, economic, social sau spiritual.

Ordinul de protecție a fost instituit de legiuitorul român tocmai pentru combaterea și prevenirea acestor tipuri de abuzuri domestice. Persoana agresată poate să se adreseze instanței, în vederea luării unor măsuri cu caracter provizoriu de combatere a pericolului reprezentat de agresor.

Cine are calitatea de a solicita emiterea unui ordin de protecție?

Articolul 5 din Legea 217/2003 prevede definițiile date de legiuitor expresiei de membru de familie. În sensul acestor norme legale, au calitatea de a solicita emiterea unui ordin de protecție ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude, soțul/soția și fostul/a soț/soție, persoanele care au stabilit relații asemănătoare celor de soț și soție sau părinți și copil, în cazul în care conviețuiesc, tutorele sau reprezentantul legal, în cazurile expres prevăzute de lege.

Având în vedere definiția expresiei de membru de familie, trebuie subliniat faptul că, în cazul concubinilor, se pot aplica dispozițiile Legii 217/2003, doar dacă victima și agresorul conviețuiesc. În practică, cererile care nu îndeplinesc condiția calității sunt respinse, fără a fi analizată situația de fapt.

Ce trebuie să conțină cererea pentru emiterea unui ordin de protecție?

Anexa la Legea 217/2003 cuprinde formularul ce trebuie completat de persoana care solicită protecție. Formularul se depune apoi la judecătoria de pe raza căreia își are domiciliul victima, este scutit de taxă judiciară de timbru și se judecă de urgență, cu participarea procurorului. Victima poate solicita numirea unui avocat din oficiu, dacă nu deține resursele financiare să fie asistată de un avocat ales. Totodată, este important ca victima să prezinte toate probele de care înțelege să se folosească (înscrisuri, înregistrări, martori, interogatoriu) și să cunoască faptul că probele a căror administrare durează un timp îndelungat vor fi respinse.

În cadrul formularului privind emiterea unui ordin de protecție se bifează obligațiile ce se solicită a fi stabilite de instanță în sarcina agresorului. Cu titlu de exemplu, menționăm posibile cerințe: să păstreze o distanță minimă determinată față de victimă, copiii acesteia și locul de muncă al victimei, să interzică agresorului orice contact cu victima, inclusiv telefonic sau prin corespondență, obligarea agresorului să predea armele deținute, în cazul în care acesta posedă, să se dispună încredințarea copiilor minori, să fie evacuat agresorul din locuința familiei, etc.

Este important de reținut că ordinul de protecție poate fi emis pe o durată de cel mult 6 luni, se execută de îndată și se comunică structurilor Poliției Române din raza domiciliilor victimei și agresorului. Nerespectarea măsurilor impuse prin hotărârea instanței reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoarea. Ordinul de protecție se poate prelungi prin introducerea unei noi cereri la expirarea duratei, dacă starea de pericol subzistă sau au apărut elemente noi.

A consemant DIANA ALEXANDRA GRAMA,

Baroul Galați

Don't be selfish, share it on...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*