Lansarea proiectului „REABILITARE TERMICĂ ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI”

Anunț de presă

Data 31.07.2018

Lansarea proiectului „REABILITARE TERMICĂ ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI”

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE din Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Reabilitare termică și creșterea performanței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați” cod MySMIS 115928, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 6.421.045,25 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.455.848,61 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea performanței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați prin lucrări de reabilitare termică și utilizare de tehnologii actuale cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Proiectul prevede măsuri de intervenție care conduc la scăderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an), cu 76,05% față de situația inițială;
  • Proiectul prevede măsuri de intervenție care conduc la reducerea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse regenerabile) (KWh/m2/an), cu 82,03% față de situația inițială;
  • Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primară folosind surse regenerabile (kWh/an) cu 38470 kWh/an, față de situația inițială;

Durata proiectului este de 47 luni: respectiv de la data 01.04.2017 până la data 28.02.2021.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: centrul_msgal@yahoo.com, Persoană  de contact:  dna.  Dr.  Filoti  Paula-Mihaela,  Director  –  reprezentant  legal.  Telefon: 0751257033.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*