Lansarea proiectului „Calitate și performanţă prin diversificarea serviciilor medicale”

S.C SANAVITA AM MEDICAL POINT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Calitate și performantă prin diversificarea serviciilor medicale”, cod MySMIS 112554, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.205.088,77 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.983.304,65 lei.

Obiectivele proiectului sunt creșterea competitivității economice a societății SANAVITA AM MEDICAL POINT SRL printr-un model optim de dezvoltare ce vizează diversificarea serviciilor medicale. Dezvoltarea unui avantaj competitiv prin conturarea unui sistem de furnizare a serviciilor medicale bazat pe corelație, expertiză și inovare pentru serviciile de neurologie, ortopedie – traumatologie și urologie, iar pe de altă parte în extinderea capacitații serviciilor medicale existente și înființarea unor servicii medicale noi cu aport de tehnologie, performantă și calitate prin care societatea să răspundă eficient la nevoile și tendințele pieței medicale actuale și ale potențialilor săi clienți. Acest obiectiv se va realiza printr-un set de activități ce își propun ca rezultat final creșterea competitivității societății SANAVITA AM MEDICAL POINT S.R.L.

Activitatile din cadrul proiectului sunt:

– Achiziționarea de active corporale și necorporale.

– Activități de publicitate și informare aferente proiectului.

– Activități de certificare/recertificare.

– Activități de internaționalizare prin participarea la târg.

-Activități de consultanță pentru întocmire plan de afaceri și/cerere de finanțare și în managementul proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni:  respectiv de  la data 30.01.2017 până la data 28.02.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Adresa de e-mail:  clinica_sanavita@yahoo.com, Persoana de contact: Sandel Marinel Afteni, Telefon: 0749.466.018

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*