La Cudalbi, cea mai mare investiție în modernizarea unei comune gălățene: proiect de 3,5 milioane de euro

Comuna Cudalbi va beneficia în următorii trei ani de cea mai mare investiție făcută după 1989 într-o comunitate din mediul rural, în județul Galați, prin intermediul unei entități private. Astfel, se vor aloca 15.953.021 lei, adică aproximativ 3,5 milioane de euro, din fonduri europene, finanțarea fiind realizată prin intermediul unui parteneriat ce are la bază Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în calitate de solicitant, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est, Primăria Cudalbi și Liceul Tehnologic Nr. 1 Cudalbi, în calitate de parteneri.

Aceste investiții sunt realizate în cadrul Proiectului „Dezvoltare integrată în Cudalbi, județul Galați”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Cudalbi, județul Galați. Grupul țintă este format din minim 750 de persoane cu domiciliul în comuna Cudalbi, care se află în risc de sărăcie și excluziune socială.

Potrivit lui Radu Oprea, președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est, principalele obiective vizate de proiect sunt:

  • racordarea comunei la rețeaua de alimentare cu gaze naturale,
  • reabilitarea și dotarea Centrului de Permanență Medicală,
  • reabilitarea și dotarea unui Centru Comunitar Integrat de servicii sociale, medicale și conexe,
  • alocarea a 2,2 milioane de lei pentru dezvoltarea unui număr de 20 de afaceri locale,
  • implementarea unui program de combatere a șomajului (pentru 250 de persoane), de ucenicie (pentru 60 de tineri)
  • asistență juridică (300 de beneficiari).

Lansarea proiectului „Dezvoltare integrată în Cudalbi, județul Galați” va avea loc marți, 24 octombrie. Proiectul este deosebit de important pentru cele peste 6.000 de locuitori din comună, deoarece își propune ca până în luna august 2020 să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Don't be selfish, share it on...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*