Gălățenii care vor să devină militari rezervişti voluntari se pot prezenta la Centrul Militar Galați până pe 20 octombrie

Cei care care vor să devină soldați și gradați rezerviști voluntari ai Armatei Române, indiferent dacă efectuat sau nu stagiul militar, se pot prezenta până pe data de  20 octombrie la Centrul Militar Județean, de pe strada Domnească nr 92.

Procedurile de recrutare se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari aprobat prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M. 25/2017.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediul Centrului Militar Județean Galați pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente: a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii; c) acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie; d) permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; e) livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la centrul militar, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul). De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

Sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari.

Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, recrutaţi în baza Legii nr. 270/2015, reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care sunt recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006 şi fac parte din rândul personalului militar în activitate.
 

Don't be selfish, share it on...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*