Convocator şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi – 28 septembrie 2017

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 521

din 22 septembrie 2017

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 septembrie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 28 septembrie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea convenţiei dintre Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind persoanele cu handicap;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã  Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Acordului între Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orăşenesc Tîrgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Acordului între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 150/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2, Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.151/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2, Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. BLAJ nr.11;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 145/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.144/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecția Civilă);
 Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 152/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Furnaliştilor nr. 7;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.143/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str.Traian nr.203;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 147/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 148/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA„ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 146/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „PAUL POPESCU NEVEANU„ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea

Viorica Sandu

Mitică Sandu

 1. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

zArt.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 22 septembrie 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

 Costel Fotea

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*