Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați – 17 mai 2018

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 259

din 11 mai 2018

 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 17 mai 2018, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 17 mai 2018, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROTRANSDAR SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Frăţia Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă);
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galați și Primăria Comunei Mereșeni din Raionul Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Raional Anenii Noi, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Handle with care. Patient friendly hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc “Tg. Bujor” Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului tehnic și documentației de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 11 mai 2018, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*