Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați – 16 februarie 2018

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 183

din 12 februarie 2018

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru vineri, 16 februarie 2018, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru vineri, 16 februarie 2018, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea contribuției proprii pentru implementarea, în anul 2018, a activităților descrise în Programul de cooperare aferent Convenției cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Județean Galați pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 246 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
 Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021;
Iniţiator: Costel Fotea,

Gasparotti Florinel-Petru

Viorica Sandu

Mitică Sandu

 1. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecerea unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Darea în administrarea Unității Medico-Sociale Gănești a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 12 februarie 2018, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*