Convocator ședință extraordinară Consiliul Județean Galați – 14 iunie 2018

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 294

din 13 iunie 2018

 privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 14 iunie 2018, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2),(3)şi (7)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) şi(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 14 iunie 2018, ora 1300,la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Aprobarea proiectului „Diversificare mijloace de expunere pentru specii acvatice” și a obligațiilor ce revin Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Răsvan Angheluță” Galaţi pentru implementarea acestuia.

Iniţiator: Costel Fotea
  1. Aprobarea proiectului „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu apă lac Zătun” și a obligațiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia.
Iniţiator: Costel Fotea

3.Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de13iunie 2018,de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,

 Costel Fotea

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*