Consiliul Municipal hotărăște dacă renunță la 655 din cele 1.000 ha ale Zonei Metropolitane

Consiliul Municipal se va întruni joi, în ședința de plen pentru luna octombrie, pe ordinea de zi fiind mai multe proiecte de hotărâri cu privire la administrarea societăților și instituțiilor de cultură care funcționează sub autoritatea municipalității, aprobarea unor documentații de urbanism, dar și un proiect care se referă la rezolvara unei chestiuni patrimoniale, situația terenului de peste Siret.

Renunță aleșii locali la cele 655 ha ale Zonei Metropolitane?

Cel mai important dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţei de joi a consiliului este cel prin care aleşii locali trebuie să se pronunțe cu privire la „trecerea terenului in suprafață de 655,29 ha, aflat în comuna Vădeni, judetul Brăila, din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului”.

Este vorba de o parte din suprafața de 1.000 ha, trecută prin HG 512/2002 de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) în domeniul public al municipiului Galați, pentru construirea Zonei Metropolitane Galați – Brăila. Proiectul aflat pe ordinea de zi a consiliului vizează mișcarea inversă, trecerea unei suprafețe de 655 ha din cele 1.000 ha, pe care nu au fost ridicate construcții, din domeniul public al municipiului Galați la domeniul public al statului, adică al ADS.

Acest transfer are la bază o inițiativă a grupului consilierilor PNL din CJ Brăila care susțin că terenul ar trebui să revină la ADS și ulterior în domeniul public al CJ Brăila, pentru construirea unui parc industrial și altor obiective de interes public.

Abordare: „Cartierul Şireteniei, recuperarea unui prejudiciu istoric”?!

Dincolo de argumente și contraargumente de ordin economic sau administrativ, povestea cu cele 655 ha are și evidente conotații care țin de politică și patriotismul local, fiind cunoscută revolta cu care a fost primită în 2002 în mediile politice din Brăila decizia guvernului Năstase de a transfera cele 1.000 ha de la ADS în patrimoniul și în administrarea municipiului Galați.

Inițiativa PNL Brăila, are la bază o expunere de motive de 7 pagini, intitulată „Cartierul Şireteniei, recuperarea unui prejudiciu istoric”. Liberalii brăileni își bazează demersul pe faptul că există construcții pe numai 44 din cele 1.000 ha și nefiind la construcții de locuințe, ci fiind închiriat ca teren agricol, trebuie transferat de la municipiul Galați la ADS și ulterior la CJ Brăila.

În CJ Brăila a fost aprobată o hotărâre cu privire la „aprobarea solicitării adresate Guvernului României privind trecerea din domeniul public a municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Municipal Galaţi a suprafeţei de 950 ha, pentru care nu au fost respectate prevederile Hotărârii de Guvern 512/2002, şi trecerea acesteia în proprietatea şi administrarea CJ Brăila”. Hotărârea a fost transmisă la guvern.

În ședința de pe 13 septembrie, Guvernul a aprobat un „Memorandum cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Galaţi în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al statului”. Așa a ajuns proiectul de hotărâre pe ordinea de zi a aleșilor locali.

Pe ordinea de zi mai sunt desființarea zonelor unitare și măsuri referitoare la administratorii regiilor locale

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Municipal se află mai multe proiecte de hotărâri referitoare la desemnarea administratorilor societăţilor municipalităţii. Trei dintre acestea se referă la aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii desemnaţi în consiliile de administraţie de la Gospodărire Urbană SRL, Transurb, Administraţia Pieţelor Agroalimentare şi Industrial Parc SRL, iar alte trei proiecte se referă la declanşarea procedurilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale Administraţiei Pieţelor Agroalimentare, Transurb şi Industrial Parc SRL. La Transurb, Administrația Piețelor și Parcul Industrial, urmează desemnarea unor noi membri ai consiliilor de administrație, dar până la acel moment sunt prelungite mandatele actualilor administratori.

Un proiect de hotărâre iniţiat de grupul consilierilor PNL vizează abrogarea HCL 166/10.04.2008 privind stabilirea zonei unitare de incalzire din municipiul Galati, în vederea reabilitării şi modernizarii sistemului public de alimentare cu energie termică.

Pe ordinea de zi se mai află şi mai multe proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru creşterea performanţei energetice a mai mutor blocuri, blocul D de pe strada Milcov, blocul GS1 De pe strada Regiment 11 Siret, scara 6 a blocului A5 de pe strada Brăilei nr 205, blocul M de pe strada Albatros şi blocurile X5,  X6 şi PR3A, de pe Bulevardul Galaţi.

 

Don't be selfish, share it on...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*