A fost simplificată procedura de obţinere a certificatului de atestare a proprietăţii asupra construcţiilor noi

Primăria Galați a simplificat procedura de eliberare a certificatului de atestare în privința dreptului de proprietate asupra construcțiilor noi, act ce este necesar la înscrierea în cartea funciară.

Începând de luni, 13 noiembrie, cetățenii care solicită acest document vor fi nevoiți să prezinte următoarele acte:

  1. Cerere tip pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii construcției
  2. Actul de identitate pentru titularul (titularii) autorizației de construire
  3. Împuternicire (procură) autentificată la notar în cazul persoanelor fizice și în original în cazul persoanelor juridice , ștampilată și semnată de managerul (administratorul) organizației + Actul de identitate al persoanei împuternicite
  4. Extras de carte funciară pentru terenul pe care se edifică/extinde construcția. (În situația în care nu coincide numele titularului Autorizației de Construire cu cel din extrasul de carte funciară, vor fi solicitate acte suplimentare care să ateste calitatea titularului în raport cu obiectul cererii.)
  5. Autorizația de construire (dacă sunt emise mai multe autorizații vor fi prezentate și acestea.)
  6. Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil cu reprezentarea terenului și a construcției
  7. Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor.

Toate copiile după documentele necesare vor fi certificate conform cu originalul în fața funcționarului primăriei.

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*